Quote Text

शेक्सपिअर बोलून गेला..... नावात काय आहे? . . बरोबर आहे सगळं काही आहे ते आडनावात आहे... #Shakespeare #sarcasm
#SayQuotable
Search Quotes