Quote Text

Gündə ən çox işlətdiyin kəlmə
#SayQuotable
Search Quotes