Quote Text

""Bawat sulok ng balat, kahit ang anino mo, may markang akin. Para kaya kitang pakawalan. Kaya kit…" #Wattpad
#SayQuotable
Search Quotes